Stop oneerlijke banksubsidies!

Europese banken in nood mogen in de toekomst niet meer gered worden met belastinggeld, maar moeten voortaan afgewikkeld worden door in eerste instantie aandeelhouders en crediteuren hun verliezen te laten nemen. Als extra geld toch nodig is, moet dit komen uit een resolutiefonds dat door de banken zelf wordt gevuld. Tot zover allemaal goed nieuws voor de stabiliteit van de financiële markten en voor de belastingbetaler.

Het lijkt echter fout te gaan in de uitvoering van deze afspraken die voor deze zomer gepland staat. Er zijn plannen om de bijdrage van de banken aan het resolutiefonds enkel te berekenen aan de hand van de grootte van een bank in plaats van de mate waarin zij risico's nemen. Solide banken en spaarbanken die hoogstwaarschijnlijk nooit gebruik zullen maken van het resolutiefonds zouden dan in sommige gevallen risicovolle investeringsbanken gaan subsidiëren. Dat is de wereld op z'n kop!

In de totstandkoming van de bankenunie heeft de groene fractie in het Europees Parlement met succes gestreden voor een berekening van de bijdrage aan het resolutiefonds op basis van de risico's die banken nemen. Banken die een risico vormen voor de stabiliteit van het systeem betalen extra. Deze groene overwinning in de Europese wetgeving voor de bankenunie dreigt te worden genegeerd door een zogenaamde "gedelegeerde handeling": een technische uitwerking van de aangenomen wetgeving. Vooral de Italiaanse en Nederlandse regering, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie voeren druk uit om de geest van de aangenomen wet te omzeilen.

Deze website is een initiatief van de Groene fractie in het Europees Parlement met als doel om documenten voor het publiek beschikbaar te stellen zodat duidelijk wordt wat er tijdens de zomervakantie gebeurt met de technische uitwerking van financiële wetgeving.


ACTION

Wij roepen u op om een beleefde maar dringend verzoek te sturen aan Eurocommissaris voor interne markt, Michel Barnier, om bezwaar te maken tegen oneerlijke subsidies voor risicovol bankieren:
Michel.Barnier?ec.europa.eu
Stuur een kopie van uw e-mail aan
sven.giegold?ep.europa.eu

Bas Eickhout

"In een stabiele en duurzame Europese financiële sector draaien banken die grote risico's nemen er zelf voor op als het mis gaat, in plaats van de rekening elders neer te leggen."

Bas Eickhout
groenlinks.nl

Papers van de expertgroep

Papers van de expertgroep van de EU-lidstaten en de Europese Commissie die de “gedelegeerde handeling” voorbereiden. Deze papers circuleren in het lobbycircuit in Brussel:

Download

Analyse van de groene

Onze analyse van de papers in het Engels:

Download

Lobbybrief

Standpunt e.a. van lobbyorganisatie voor grote banken AFME die ook pleit voor een onrechtvaardige sleutel voor de bijdragen aan het resolutiefonds:

Download